Tuna Dergi
Hollanda’da Türkçe Hollanda’da Türkçe
İBRAHİM EROĞLU (Şair, Öğretmen) eroglu68@hotmail.com Bilindiği gibi Hollanda’da göçmenler, diğer göçmen alan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uzun süre “misafir” muamelesi gördüler. O nedenle de... Hollanda’da Türkçe

İBRAHİM EROĞLU (Şair, Öğretmen)
eroglu68@hotmail.com

Bilindiği gibi Hollanda’da göçmenler, diğer göçmen alan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uzun süre “misafir” muamelesi gördüler. O nedenle de bir gün ülkelerine geri dönecek (!) olan göçmen çocuklarının (geldikleri ülkelere) döndüklerinde zorluk çekmemeleri için, ilköğretim okullarında anadil ve kültür dersleri verilmeye başlandı. Okul saatleri içerisinde haftada iki buçuk saat olarak belirlenen anadili dersleri genellikle bir ya da bir buçuk saat verildi.
Öğretmen ihtiyacı da belirli bir döneme kadar Türkiye’den karşılandı. Türkiye’den gelen öğretmenler, Hollanda’nın tarihini, dilini, kültürünü ve eğitim sistemini genellikle pek bilmiyorlardı. O nedenle bir süre sonra bundan vazgeçilerek, Türkiye’de yüksek eğitim görmüş Hollandalı Türkleri (Hollanda’da) eğitim akademilerinde öğretmen olarak yetiştirme yoluna gidildi.
Hollanda’daki göçmenlerin geri dönmeyeceği, bu toplumda kalıcı olduğu anlaşılınca, anadili ve kültürü dersleri önce okul saatleri dışına çıkarıldı, sonra da 2004 yılında tamamen kaldırıldı.
Geriye dönüp baktığımızda; ülkemizin, yurtdışındaki Türklerin eğitimi konusundaki ‘politikasına’, burada görev yapan öğretmenlerin donanımına, ders araç ve gereçlere yönelik olumlu, olumsuz çok şeyler söylenebilir, yazılabilir.
Öncelikle Hollanda’daki Türk kökenli göçmenlerin; genellikle kırsal kesimlerden geldiklerini, eğitim düzeylerinin düşük olduğunu, kendi anadillerini bile doğru dürüst konuşup yazamadıkları gerçeğinin altını çizelim. Anadil ve kültür derslerinin tarihçesine baktığımızda da bu hakkın bizlere “yukarıdan” verildiğini görüyoruz.
Her ne kadar bilimsel araştırmalar, anadilini iyi konuşan bir çocuğun ikinci dili daha kolay öğrendiğini gösteriyorsa da; resmi ağızlar Türkçeyi, Hollandaca öğrenilmesinin önünde bir “engel” olarak görüyorlardı. Hollanda Eğitim Bakanlığı, anaokulundan itibaren İngilizce öğretilmesi konusunda ciddi ciddi kafa yoruyor, ama bizim çocuklarımızın kendi anadillerini konuşmasını (bile) adeta zararlı buluyordu. Hemen hemen her Hollandalı, en az iki veya üç yabancı dil bilmektedir.
Göçmen çocuklara da olanaklar verilirse ve de isterlerse -aralarında Türkçe de dahil- birçok dili çok kolay öğrenirler. Bunun sırrı da tabii ki; kendi anadillerini iyi bilmelerinden geçer diye düşünüyorum. Ruslar, “Her ot kendi kökü üzerinde biter” diye boşa dememişler.
Türkçenin Hollanda ve Avrupa’da yaşaması için neler yapılmalı? Hollanda’da ve Avrupa’nın göç alan bütün ülkelerinde yabancıların seçme ve seçilme hakları var ve yabancılar oy açısından hatırı sayılır bir potansiyele sahiptir. Seçmen olmaktan kaynaklanan yaptırım gücünü kullanarak, bizlerden oy isteyen siyasi partilere “anadil’ konusunda programlarının ne olduğu, iktidar olmaları halinde bu konuda ne yapacakları sorulmalı, gerekirse “bizim bu ihtiyacımıza cevap vermeyen partilere oy yok” mesajı kesinlikle verilmelidir.
Anadil ve kültür dersleri bağlamında Türkçe dersleri tekrar verilmeye başlanması halinde, Türkçenin yanı sıra en azından içinde yaşadığı ülkenin dilini çok iyi bilen donanımlı öğretmenler görevlendirilmelidir.
Ders araç ve gereçleri buradaki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır. Türkçe dersleri öğrencinin başarısına etki edecek şekilde düzenlenmeli ve sınıf geçmede etken olmalıdır. Türkçe derslerinin üvey evlat muamelesi görmesine son verilmeli, tüm diğer dersler gibi sınıflarda, okul saatleri içerisinde verilmelidir.
Bu dersler vakıfların, derneklerin ve benzeri kurumların inisiyatifine bırakılmamalı, doğrudan milli eğitim bakanlığının denetiminde olmalıdır.
Ülkemizin bu konuda -hem de uzun vadeli- bir eğitim politikası olmalıdır. İktidarın el değiştirmesiyle birlikte “her şey yeniden sil baştan” mantığıyla yapılmamalıdır.
Çünkü “Türkçemiz bizim Avrupa’da ve Hollanda’da da ses bayrağımızdır.”

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir