Tuna Dergi
İşçi örgütlenmesi Arbeiterkammer ve ÖGB İşçi örgütlenmesi Arbeiterkammer ve ÖGB
KADİM ÜLKER kadim.uelker@gmail.com Avusturya’da sendikal faaliyetler uzun bir geçmişe sahip olup, çalışan emekçilerin iki sendikal örgütü bulunmaktadır. Bunlardan birisi Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB), diğeri... İşçi örgütlenmesi Arbeiterkammer ve ÖGB

KADİM ÜLKER
kadim.uelker@gmail.com
Avusturya’da sendikal faaliyetler uzun bir geçmişe sahip olup, çalışan emekçilerin iki sendikal örgütü bulunmaktadır. Bunlardan birisi Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB), diğeri ise Avusturya İşçi Odasıdır.  ÖGB’nin resmi kuruluş tarihi Nisan 1945 olmasına rağmen daha öncesi de vardır. Habsburg İmparatorluğu’nun 1918 yılında yıkılması sonrasında örgütlenmeler başlar.  1918 yılı sonrasında ciddi anlamda üç sendikal örgütlenme dikkat çeker. Bunlar Hristiyan demokratların, sosyal demokratların ve Alman milliyetçilerinin oluşturmuş oldukları sendikal örgütlenmelerdir.
1918 yılı sonrası kurulan hükümette sosyal demokrat Ferdinand Hanusch çalışma bakanıdır. Onun bakanlığı döneminde işçi lehine çeşitli yasalar çıkartılır. Bu yasalar toplu sözleşme hakkı ve işyeri temsilciliğinin oluşturulmasını belirleyen yasaların dışında İşçi Odasının kurulmasını sağlayan yasalardır. Farklı siyasi sendikaların ve Ferdinand Hanusch’un çabaları sonrasında 1920 yılında İşçi Odası kurulur.
İşçi Odası çalışmalarını sürdürürken, siyasi parti sendikacılığı alanında çalışan sendikalar 1945 yılında ÖGB çatısı altında bir araya getirilirler. Avusturya’nın Naziler tarafından işgal süresi dışında kalan zamanda ÖGB, en radikal soldan en radikal sağa kadar bütün siyasi oluşumların çatı örgütüdür. ÖGB çatısı altında bir araya gelen siyasi fraksiyonlar ayrı bir sendika konfederasyonu kurmayı düşünmemişlerdir. Farklı siyasi fraksiyonların güçlerine göre ÖGB genel yönetim kurulunda temsil edilme şansları vardır.
Günümüzde ÖGB’nin çatısı altında meslek gruplarına göre yedi ayrı sendika bulunmaktadır.  Bu yedi sendikanın hepsinde her türlü siyasi güç temsil edilir. Sendikalar siyasi düşüncelere göre bölünüp parçalanmamıştır. Onun için de ÖGB’nin gücü hem işletmelerde hem de hükümet ve parlamentoda ciddiye alınır. Toplu sözleşme görüşmelerini tek başına yürüttüğü gibi, sosyal demokratların içinde bulunduğu her hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sandalyesi kesinlikle ÖGB’ye ayrılır.
Son yıllarda özelleştirme ve taşeron işçiliğin artmasıyla ciddi üye kaybına uğrayan ÖGB’nin isminden anlaşılacağı gibi bir de mücadele arkadaşı olan çalışanların mesleki odası “İşçi Odası” çalışmalarını sürdürür. Almanya’nın iki eyaleti dışında başka bir ülkede bulunmayan ve Avusturya‘ya özgü bir örgüt olan İşçi Odası, 1848 yılında kurulmuş olan İşverenler Odasının karşısında bir denge oluşturması için kurulduğu 1920 yılından, 1938 yılında Avusturya’nın Naziler tarafından işgaline kadar çalışmalarını sürdürmüştür.  Hitler tarafından 1938 yılında kapatılan İşçi Odası, nasyonal sosyalistlerin yenilgisinden sonra çalışmalarını sürdürmektedir.
İşçi Odası ile ÖGB arasındaki en belirleyici fark şöyledir: İşçi Odası’nda üyelik İşçi Odası Yasası ile zorunlu kılınmışken, ÖGB’de ise gönüllü üyelik esastır. Bir ücret karşılığı çalışan işçi ve büro elemanı her emekçi İşçi Odasının üyesidir. Her iki örgüt ortak çalışmalar yaparak birbirlerini her alanda sürekli desteklerken, İşçi Odası lobi çalışmalarına ve teoriye ağırlık verir. İşçi Odası üyelerine, Tüketicileri Koruma ve Sosyal Sigortalar Yasası, emeklilik, istirahat parası, kaza ödentisi ve iş hukuku alanında danışmanlık ve mahkemelerde temsil hizmeti de sunmaktadır. Nisan 2019 tarihi itibariyle -telefonla olmak üzere- kira hukuku ve eğitim danışmanlığı sunulacaktır. Danışmanlık hizmetlerinin dışında İşçi Odası (Arbeiterkammer) piyasa araştırmaları yapar ve üyelerinin mesleki ve siyasi eğitimlerinde önemli çalışmalara imza atar. ÖGB ile Arbeiterkammer (AK) arasında tarihsel bir görev dağılımı vardır. Buna göre ÖGB, işletmelerde mücadele örgütü olmanın yanında, toplu sözleşme yapma ve yıllık ücret artışını görüşme görevini ve grev hakkını elinde bulundurur. AK ise teorik çalışmalarla mücadele örgütü ÖGB’nin elini güçlendirir.
ÖGB, yönetim kurulu ve başkanlık sistemi ile yönetilirken, İşçi Odası’nda ise her dört yılda bir işçiler oda seçimi ile temsilcilerini İşçi Odası Meclisine gönderir. İşçi Odası Meclisi daha sonra İşçi Odasının yönetim kurulunu ve başkanını seçer. Seçilen İşçi Meclisi üyeleri genelde yine ÖGB’nin sendikacılarından oluşur, dolayısıyla yönetim kurulu ve başkanlık da ÖGB’nin sıralarından seçilir. İşçi Odasının çalışmalarının masrafları ise üyelerinin ücretlerinden kesilen yüzde 0,5 oranındaki zorunlu aidat ile karşılanır.
Arbeiterkammer seçimleri Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek. Tüm çalışanların kendi haklarını belirlemek için seçimlere katılım gösterip, oylarını kullanmaları büyük önem arz ediyor.
SEÇİM TARİHLERİ:
AK Kärnten                4 Mart-13 Mart arası
AK Oberösterreich      19 Mart-1 Nisan arası
AK Burgenland          20 Mart-2 Nisan arası
AK Niederösterreich   20 Mart-2 Nisan arası
AK Wien                     20 Mart-2 Nisan arası
AK Steiermark            28 Mart-10 Nisan arası

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir