Tuna Dergi
“ALPLERİN AVUKATI”: DER ÖSTERREİCHİSCHE ALPENVEREİN VE DAĞ SPORLARI
EMRE ER emre.er@tunadergisi.com Altı yüz bini aşkın üyesiyle Avusturya’nın en büyük ve en güvenilir derneklerinden biri: Österreichischer Alpenverein (OeAV). Türkçesiyle Avusturya Alp Dağları Derneği. OeAV, dağ sporları ile iç içe olan Avusturya halkının, büyük bir kesimi tarafından saygı duyulmakta ve yakından tanınmaktadır. Derneğin dağ sporları uzmanı sayın Thomas Wanner... Devamını Oku
GİZEM SERİN gizemserin@gmail.com Siz yazıyı okumaya başlamadan önce, size de çok iyi geleceğini düşündüğümüz bir öneri, lütfen kulaklıklarınızı takın ve dinleyin: https://www.youtube.com/watch?v=K_JPEwBUVJw   Alpler, Avrupa’nın en zengin flora ve faunasına sahip bölgelerinden biridir. Alpler’deki yaklaşık 4.500 vasküler (damarlı) bitki türünün neredeyse %8’i endemiktir, yani yalnızca Alpler’de bulunur. Alp florasının... Devamını Oku
BİR OSMANLI DİPLOMATININ GÖZÜNDEN XVIII. YÜZYIL ORTASINDA AVRUPA İKTİSADÎ DÜZENİ VE ALMAN KAMERALİZMİ
MERT CAN ERDOĞAN historianturk@gmail.com (Araştırma Görevlisi) XVIII. yüzyıl, tarihçiler açısından genellikle modern döneme geçişte bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde birçok Avrupa ülkesi, uluslararası ticarete hâkim olmak için birbiriyle yarışmış ve ülkelerini bu yolla zenginleştirmeye çalışmışlardı. Tarihçiler tarafından merkantilist dönem olarak adlandırılan bu dönem, Avrupa’da modern kapitalist... Devamını Oku
DOĞU’YA, BALKANLAR’A VE DOĞU AKDENİZ’E EN FAZLA DEĞER VEREN AKADEMİYİZ
DİPLOMATİSCHE AKADEMİE BAŞKANI BÜYÜKELÇİ EMİL BRIX: DOĞU’YA, BALKANLAR’A VE DOĞU AKDENİZ’E EN FAZLA DEĞER VEREN AKADEMİYİZ TÜLİN GÖKDEMİR-EMRE ER Viyana Diplomasi Akademisi (Diplomatische Akademie) başkanı Büyükelçi Emil Brix ile akademinin kuruluşundan, günümüze kadar ki serüvenini konuştuk. Sayın Brix, akademinin tarihsel önemini ve günümüzdeki faaliyetleri ile alakalı kapsamlı bilgiler verdi.... Devamını Oku
MEDENİYETLERİN GÜÇ SİMGESİ: ÇİFT BAŞLI KARTAL
AHMET KORKMAZ academiatulipa@gmail.com Tarihsel sürecin hem kendisi hem de yaratıcısı olan insanoğlu – var olduğundan beri- çeşitli simgelere mitolojik veya kültürel anlamlar vermiştir. Simgeler, bilincin kültürel birikim doğrultusunda algıladığı imgelerden meydana gelmektedir. İnsanlar imgelerle ve sözcükler aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar. İmgeler için düşüncelerin, hislerin, görüntülerin ve bilgilerin görselleştirilmiş hali diyebiliriz.... Devamını Oku
AVRUPA HANEDANLARI VE MARIA THERESIA
KAĞAN KAYA kagantr@gmail.com Avrupa’da monarşi ve dolayısıyla hanedan geleneğinin kökenleri Antik Çağ’a, hatta tarih öncesi kabileler dönemine dayansa da günümüzde Avrupa hanedanları denilince akla gelen hükümdar ailelerinin birçoğu Orta Çağ’da oluşmuştur. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile ortaya çıkan kargaşa ortamında, “barbar kavimler” diye nitelenmiş olan toplulukların liderleri bulundukları bölgeleri... Devamını Oku
KARA MUSTAFA OTAĞI VE HEYKELCİĞİ
İSMAİL TOSUN SARAL saraltosun@yahoo.co.uk Ne 1942-43 yıllarında Stalingrad’da başlarına gelen korkunç felaket ne İkinci Dünya Savaşı’nın son gününde Amerikan uçaklarının çok gurur duydukları Opera binasını bombalaması ne de Rusların Viyana’yı yerle bir etmeleri Viyanalıları Kara Mustafa Paşa kadar kahretmemiştir. Viyanalılar Kara Mustafa ile yatarlar, kalkarlar, çocuklarına ilk öğrettikleri... Devamını Oku
EKOSİSTEMİN BOZULAN DENGESİ VE EKOSİSTEMİ DÜZELTMENİN ÇARESİ
GİZEM SERİN gizemserin@gmail.com İtiraf etmeliyim ki artık herhangi bir yazının üzerinde adımı gördüğünüz anda okumaktan vazgeçeceğinizden az da olsa korkmaya başladım. Her yazıdan sonra “Ağzından bir kere de olsa olumlu bir şey çıksın!” dediğinizi de duyuyorum bu arada. Biliyorum özellikle son bir senedir genel olarak tatsız konulardan bahsediyorum ama... Devamını Oku
OSMANLI BASININDA GALİÇYA CEPHESİ
Prof. Dr. NECDET HAYTA Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih ABD, necdethayta@gmail.com Galiçya cephesi, Birinci Dünya Savaşı (1914 – 1918) sırasında genel olarak Doğu Cephesi olarak adlandırılan bölgede bulunan, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ve Rus orduları arasında meydana gelen savaşlara ev sahipliği yapmış tarihi bir yerdir. Osmanlı İmparatorluğu da... Devamını Oku
Kapak Dosyası FATİH KARABULUT fbkrblt@gmail.com “Vasat bir barış şanlı bir savaştan daha iyidir.” Maria Theresa Bir Orta Avrupa hanedanlığı olan Habsburglar, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun taht serüveninde 1273’ten 1438 tarihine kadar belirli aralıklarla iktidara gelmişlerdi. 1438’den itibaren Kutsal Roma İmparatorluğu’nda Habsburglar tek egemen güç olmuştu. XVIII. yüzyıla gelindiğinde ise Habsburg... Devamını Oku