Tuna Dergi
TÜRKLERLE BERABER TÜRKLERLE BERABER
HÜSEYİN YILMAZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Emre Saral-İsmail Tosun Saral (2020). Türklerle Beraber, 1914-1918 Osmanlı Cephelerinde Avusturya-Macaristan Askeri Birlikleri. İstanbul: Kronik Kitap. Birinci Dünya... TÜRKLERLE BERABER

HÜSEYİN YILMAZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Emre Saral-İsmail Tosun Saral (2020). Türklerle Beraber, 1914-1918 Osmanlı Cephelerinde Avusturya-Macaristan Askeri Birlikleri. İstanbul: Kronik Kitap.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları arasındaki ilişkilere ışık tutan Türklerle Beraber, 1914-1918 Osmanlı Cephelerinde Avusturya-Macaristan Askeri Birlikleri adlı eser Emre Saral ve Tosun Saral’ın bu konu hakkında on yılı aşkın çalışmalarının ürünüdür. Eser genel itibari ile I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarında görev yapmış sayıları 7 bin ilâ 12 bin arasında değişen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu askerlerinin içinde bulundukları faaliyetler üzerine odaklansa da aslında eser Cihan Harbi sırasında iki ülke arasındaki yaşanan ve bugüne kadar karanlıkta kalmış ilişkileri anlatması açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Eser, önsöz, giriş, üç bölüm, üç ek ve bir de fotoğraf albümünden oluşmaktadır. Yazarlar Çanakkale Cephesi’ndeki Avusturya-Macaristan Topçu Birlikleri (s.33-157) ismini taşıyan birimci bölümde Avusturya-Macaristan topçu birliklerinin Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’de müttefiklere karşı verdiği mücadeledeki katkılarını ortaya koymaktadır. Kanal-Sina ve Filistin-Suriye Cephelerindeki Avusturya-Macaristan Topçu Birlikleri (s.159-337) adlı ikinci bölüm ise Orta Doğu’da yaşanan mücadelelerde Avusturya-Macaristan birliklerinin müttefiki Osmanlı Devleti’nin galibiyeti için gösterdikleri çabaların anlatılması açısından önem arz etmektedir. Osmanlı Cephelerindeki Yardımcı Avusturya-Macaristan Birlikleri (s.339-380) adlı üçüncü ve son bölüm ise bu birliklerin kelimenin tam anlamıyla Osmanlı coğrafyasının her tarafında verdikleri mücadelenin hikayesini anlatmaktadır. Kitap daha sonrasında ise bu birliklerin tam künyesini içeren ekler bölümü ile son bulmaktadır.

Eser ilk bakışta savaş sırasındaki iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine odaklanmış gibi gözükse de aslında genel olarak bir I. Dünya Savaşı anlatımı yapılmaktadır. Bu sayede ele alınan konunun savaş içerisinde nasıl bir konum ve öneme sahip olduğu okuyucuya sunulmaktadır. Diğer taraftan ele alınan tarihi olaylara dair birinci el kaynaklara başvurularak yaşanan gelişmeler bu şahitlerin gözlemlerinden yararlanılarak anlatılmıştır. Bu sayede yazarlar okuyucuya daha gerçekçi bir anlatım da sunmaktadırlar. Diğer taraftan bu anlatımların savaşın değişik birçok yönünü alan bir fotoğraf albümü ile zenginleştirilmesi, kitabın diğer öne çıkar özelliklerinden birisidir. Bu sayede okuyucu yazıya dökülen hikayelerin hangi koşullar altında gerçekleştiğini daha iyi kavrayabilmektedir.

1. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları arasındaki ilişkilere dair bugüne kadar yapılan çalışmalar genel olarak Galiçya Cephesi üzerine odaklansa da elimizdeki bu eser bu anlatımı değiştirmektedir. Özellikle Avusturya-Macaristan topçu birliklerinin Çanakkale ve Orta Doğu’daki diğer cephelerde ortaya koydukları mücadelenin ayrıntılı bir anlatımı yapılarak Osmanlı Devleti’nin düşmanlarına karşı sadece Almanya’nın değil diğer müttefiki Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan da önemli ve birçok konuda yardım aldığını ortaya koymaktadır. Bu konular hakkında hem çok fazla arşiv malzemesinin bulunmaması hem de Türkçe çok az çalışmanın kaleme alınmamış olmamasından dolayı yazarların yabancı eserlerden yararlanılarak ortaya koyduğu bu çalışma, özgün ve bilgilendirici bir değer taşımaktadır.

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir